"Er bestaan geen sharia-rechtbanken" (waarschijnlijk)

 Er zijn in Nederland geen  shariarechtbanken, schrijft Maurits Berger hoogleraar islam in het Westen in NRC Handelsblad. Hoogstens gaan moslims voor sommige problemen en geschillen naar een imam, zoals anderen naar de geschillencommissie gaan van de consumentenbond. Ze zijn er niet en het is bovendien niet erg dat ze er zijn, is de kern van zijn betoog. Hij is dan ook hoogleraar.
Wij laten Berger verder (verkort) aan het woord: "In West-Europese landen is  altijd al sprake van twee systemen: rechtbanken die uitspraak doen over de wet en andere geschillencommissies. Het gaat dan om arbitrage of religieuze ‘rechtbanken’."
"Dus zelfs áls de moslimgemeenschap in Nederland shariarechtbanken zou willen, kan hun dat moeilijk ontzegd worden. Want katholieken en joden hebben ook hun eigen rechtbanken. En daar gelden ook regels die indruisen tegen de Nederlandse rechtsorde: van de katholieken mag je niet scheiden en bij de joden heeft de vrouw toestemming nodig van de man om te mogen scheiden." 

Deze vrijheid van religie heeft wel grenzen. Steniging, uithuwelijken van minderjarigen, handen afhakken is absoluut verboden, vindt Berger. "Maar religieuze rechtbanken gaan vooral over kwesties van huwelijksrecht voor volwassenen. Als die zich vrijwillig willen onderwerpen aan religieuze regels die bijvoorbeeld de ongelijkheid van man en vrouw stellen, dan is dat hun religieuze vrijheid, zoals ook de SGP die mag uitdragen."

"Het naast elkaar bestaan van wereldlijke en religieuze rechtspraak leidt vaak tot begripsverwarring. In het geval van een shariarechtbank, bijvoorbeeld, zal de vraag of polygamie is toegestaan in de islam bevestigend worden beantwoord. Dat betekent niet dat het ook mag volgens de nationale wet van het land waar men woont. Maar als men een vraag voorlegt aan een religieus instituut krijgt men ook een religieus antwoord."

"Het is dan van tweeën één: of de moslims wordt toegestaan hetzelfde te doen wat hun religieuze collega’s al eeuwen doen, of het gehele systeem van religieuze rechtspraak moet ontmanteld worden."

Bron(nen):   NRC