Beteugel de wilde bankjongens

De leiders van de 20 grootste landen ter wereld kunnen helpen een nieuwe crisis te voorkomen door banken te verplichten hogere kapitaalbuffers aan te houden. Ze kunnen dan minder risico's nemen, en dat is prima, schrijft Marike Stellinga op Elsevier.
Voor politici is dat even wennen, want ze blijven banken maar aansporen om meer geld uit te lenen. Maar helaas: 'Regeringen, bedrijven en burgers moeten zich aanpassen aan een wereld waar geld schaarser is.'
En de bonussen? Die moeten worden beperkt. Niet door een plafond in te stellen, zoals Nederland wil, maar bijvoorbeeld wel door bonussen te verbinden aan lange-termijndoelstellingen.

Bron(nen):   Elsevier