Pravda: Amerika wordt een socialistisch land

De Russische Pravda ziet een omwenteling in het Westen die nog door niemand op een soortgelijke wijze is gesignaleerd: van een kapitalistisch land verandert Amerika steeds meer in een socialistisch land.
De laatste keer – zo beweert de Russische partijkrant – dat het Westen een nieuw politiek stelsel omarmde, is alweer 400 jaar geleden; toen werd afscheid genomen van het feodale tijdperk en kwam het kapitalisme ervoor in de plaats. Iemands rijkdom was allesbepalend en mensen gingen voortaan op jacht naar fortuin. Het bezitten van veel geld was zelfs belangrijker dan religie.
Geen land waar het kapitalisme leidde tot meer rijkdom en welvaart dan de Verenigde Staten. En nergens was de consumptieverdwazing groter.
Maar nu is de kentering gekomen. Het kapitalisme verkeert in een crisis en president Obama koos voor socialistische ingrepen. Pragmatisch als ze zijn, begrepen de  Amerikanen dat miljarden mensen geen boodschap meer hebben aan het kapitalisme en het roer moest om.
Belangrijkste teken van deze wending volgens de Pravda: Obama’s beslissing om geen raketschild in Oost-Europa te bouwen. Wie een dergelijke stap terugdoet, is niet langer de baas in de wereld. En probeert met iedereen bevriend te raken, zelfs met Rusland.
Volgens de Pravda zijn we hiermee getuige van een belangrijke wending in de wereldgeschiedenis.

Bron(nen):   Pravda