Het herboren Europa

Over Europa lees je vaak, zeker als je de Engelstalige bladen volgt, dat het stagneert. Topzware verzorgingsstaten die niet willen hervormen, een naar binnen gerichte wereld die blijft ronddraaien rond de eigen as, kortom eurosclerose van een continent dat al tijden over het hoogtepunt heen is en aan decadentie ten prooi is gevallen. 
Niet vreemd. Een EU die niets beters weet te bedenken als een Balkenende over of Belg als president, zal weer heel wat hoon over zich afroepen. 
Maar sinds de jaren vijftig is er geen werelddeel zo ten positieve veranderd als Europa, eerst in het Westen, en sinds 1989 ook in het Oosten. In het hart van Europa ligt nu het verenigde Duitsland, terwijl de EU bijna geruisloos naar Oost Europa is uitgebreid en de euro heeft ingevoerd. 
Twintig jaar na de val van de Berlijnse Muur gaan we deze gemeenplaatsen de komende maand nog veel horen, waarschijnlijk tot vervelens toe. Maar het is natuurlijk wel waar.

Bron(nen):   The Wall Street Journal