Afghanistan: Europa laat het afweten

Een licht verbittterd commentaar in The New York Times over de afwachtende houding van de Europese vrienden inzake Afghanistan.
Vanuit hun vestes in Afghanistan en Pakistan hebben de strijders van al-Qaida menige aanslag beraamd op Europese doelen, maar waarom treuzelen die landen zo om meer troepen te leveren nu het erom spant? Het kost de NAVO de grootste moeite om 7.000 (niet-Amerikaanse) extra troepen te leveren en zoiets is unfair ten opzichte van de Amerikanen die buitengewone offers brengen. 
Dadelijk zitten een kleine 100.000 Amerikaanse manschappen in Afghanistan, terwijl een aantal ‘bondgenoten’ geen, of nauwelijks, of niet langer troepen wenst te leveren.
Vlak na de aanslagen van 11 september 2001 was de eensgezindheid om in te grijpen bijna indrukwekkend te noemen. Daar is inmiddels niet veel meer van over.
Zeker, een democratisch gekozen leider kan niet negeren wat de volkswil is, en de afkeer van de strijd is in Europa groot, maar misschien kunnen Angela Merkel en Nicolas Sarkozy meer moeite doen om hun kiezers uit te leggen wat ze in Afghanstan willen. En hoe ze willen meewerken om een ineenstorting van Pakistan te voorkomen.  
‘Defeating Al Qaeda is a matter of common defense, ‘ zo schrijft The New York Times, maar Europa houdt zich doof.  
Europese leiders gaan voorop in de strijd tegen de klimaatvervuilers, aan het echte front laten ze zich liever niet zien.

Bron(nen):   The New York Tmes