De terugkeer van de ideologie

Volgens The Economist zijn Britten bepaald niet ideologisch bevlogen. Revoluties die de afgelopen eeuwen het Europese vasteland teisterden, zijn niet voor niks nimmer aangeland bij het Verenigd Koninkrijk. 
En neem van recenter datum de kapitalistische malheur die zich voordeed; mensen die door politieke ideeën zijn bevangen, zouden in zo'n geval massaal socialist worden, maar daarvan is in Engeland geen spoor te bekennen.
Maar wat voor de Britten geldt, geldt niet voor Britse politici. 
Deze week publiceerden de Conservatieven een manifest, 'Invitation to join the government of Britain' geheten en dat stond stijf van de ideologie. Idee: we pakken de staat de macht af en geven die terug aan de burger. Waarbij vooral de lokale gemeenschapen zeggenschap krijgen over diensten in hun eigen gemeenschap. 
Op hun beurt zijn ook de socialisten zeer alert als het gaat om ideeën. De financiële malaise is voor Labour juist een reden om waar mogelijk de vinger aan de pols te houden en kapitalistische uitwassen tegen te gaan. Ouderwets 'leftism' steekt daarbij weer de kop op.
Er is niets aan te doen, schrijft The Economist. De kredietcrisis heeft alles op scherp gezet en de ouderwetse ideeënstrijd is daarmee weer tot leven gekomen.

Bron(nen):   The Economist