Cohen helpt Wilders in het zadel

FRANS W. WEISGLAS, VVD-lid en oud-voorzitter van de Tweede Kamer, bepleit in de Volkskrant een regering met VVD maar zonder PPV.

In 1981 ontmoette ik Ruud Lubbers voor de eerste keer. Hij was toen, samen met CDA’er Jan de Koning, informateur van het tweede kabinet-Van Agt. Ik was een jonge ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en secretaris van Jan de Koning. Toen al bewonderde ik Ruud Lubbers’ originaliteit, creativiteit en overtuigingskracht. Hij stond en staat voor rechtstatelijkheid en mensenrechten.
Nu, dertig jaar later, is Lubbers wederom informateur. Het is interessant en belangrijk dat zijn partij, het CDA, zich in de eerste ronde van deze kabinetsformatie bij monde van fractievoorzitter Maxime Verhagen duidelijk en principieel uitsprak voor de begrippen rechtstatelijkheid en mensenrechten. Verhagen deed dat naar aanleiding van opvattingen van de PVV van Geert Wilders. Terecht uitte Verhagen principiële bezwaren tegen een aantal elementen in het gedachtegoed van de PVV. Het uitsluiten en discrimineren van een bevolkingsgroep in ons land, het willen instellen van een kopvoddentaks en het etnisch registreren van burgers behoren niet thuis in onze rechtsorde.
Ik betreur het dat mijn partij – de VVD – hier ogenschijnlijk nogal makkelijk aan voorbijgaat en dat partijleider Mark Rutte wederom een coalitie met de PVV hoog op zijn politieke verlanglijst heeft staan. Juist een liberale partij als de VVD zou om dezelfde principiële redenen als het CDA niet met de PVV moeten willen regeren.
Dat geldt evenzeer voor de PvdA. Die partij heeft vanaf het begin van de verkiezingscampagne duidelijk gemaakt een coalitie met de PVV uit te sluiten. Het is dan ook onbegrijpelijk en wrang dat Job Cohen thans een coalitie van VVD, PVV en CDA in het zadel wil helpen. Hij bepleit immers serieuze onderhandelingen tussen die drie partijen. En dergelijke onderhandelingen hebben als doel tot een coalitie te komen.
Dat is wel een cynische vorm van schone handenpolitiek van de PvdA. Zelf, terecht, niet willen regeren met de PVV, maar wel een coalitie van die partij met VVD en CDA stimuleren.
Na de mislukte informatierondes van Rosenthal, Wallage en Tjeenk Willink is het thans tijd om tot een middencoalitie van VVD, PvdA, CDA en wellicht D66 te komen. Met de genoemde en geroemde creativiteit, originaliteit en overtuigingskracht van Ruud Lubbers als drijvende kracht, moet het mogelijk zijn om met die drie of vier partijen tot overeenstemming te komen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat Rutte en Cohen in deze nieuwe ronde aan hun eerdere ‘piketpalen’ vasthouden, al was het alleen omdat de tijd meer en meer dringt en het landsbelang urgenter wordt, zoals ook wordt geaccentueerd in de opeenvolgende informatieopdrachten van het staatshoofd.
Het zou een zwaktebod van alle verantwoordelijke politici zijn wanneer de belangrijke begroting 2011 zou moeten worden opgesteld door het huidige demissionaire kabinet dat slechts 26 partijgenoten in de Tweede Kamer heeft zitten.