Lucassen: hoe rechts zich hergroepeert (ook Lucassen ligt aan de Linksmensch)

Het was even stil in de media waar normaal gesproken sinds enige maanden de triomf schalt over de overwinning op de linkschmensch. Bij GeenStijl, de Hoeboei, de Dagelijkse Standaard en Elsevier is men nu weer over de klap heen. De oplossing: Lucassen is er dankzij de linksen. Als voorbeeld de column van Afshin Ellian .
En echt: het is geen persiflage. (en lees ook even Joshua Livestro onder link 3)

"Enorm leedvermaak bij de linkse media en bij de linkse opiniemakers. Ze zijn in de zevende hemel. Er is een wedstrijd gaande bij de linkse columnisten van de dagbladen rond de affaire Eric Lucassen.
Vrienden, jullie zijn echt naïef als jullie denken dat jullie leedvermaak Wilders veel stemmen zou kosten. Dat gaat niet gebeuren. Het zal hem wellicht een of twee stemmen kosten, maar niet meer dan dat. Waarom?
De burgers weten dat het voor Wilders niet makkelijk is geweest om een kandidatenlijst samen te stellen. Hoe komt dat? Omdat weinig burgers bereid zijn om op de lijst van Wilders te gaan staan. En dat komt door het maatschappelijke klimaat.
Wie op de lijst van Wilders komt te staan, moet bijna bereid zijn afstand te doen van zijn normale leven. En wie wil stelselmatig door de linkse media en columnisten voor een NSB-er worden uitgemaakt? Precies om die redenen wist en weet de kiezer van Wilders dat er per ongeluk een paar dubieuze of onervaren personen op de lijst van Wilders kunnen terecht komen. Daarom is de kiezer weerbaar.
Wie hebben dit voor elkaar gekregen? Jawel, de linkse columnisten en andere leden van de Geertofobische propagandamachine. Dat is heel jammer. Want ik vind het zorgelijk dat Wilders een serieuze linkse oppositie binnen de linkse media en vooral de columnistenwereld mist.
Je gaat je als  kiezer toch niet verdiepen in de opvattingen van de linkse columnisten die bij voorbaat, zonder een behoorlijke analyse van de problemen, tegen Wilders zijn, omdat hij een Nederlandse versie van Mussolini is. Vaak en intens schrijven zij tegen Wilders. Alle middelen hebben ze ingezet om hem te demoniseren.

Wilders, en met hem het Nederlands kabinet, heeft nu een probleem. En dat heet Eric Lucassen. Ik wil hier geen moreel oordeel geven over Eric Lucassen. Hij is veroordeeld door een militaire rechtbank voor het hebben van seksuele contacten met zijn ondergeschikten. Het gaat hier overigens niet om de ontucht in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Want dat laatste impliceert een zekere mate van onvrijwilligheid. Hier gaat het om morele verwerpelijkheid.
(...)

Nu terugkijkend naar de gebeurtenissen in de jaren negentig zegt Esther: 'Het was geheel vrijwillig, ook op seksueel gebied. Hij heeft mij nooit verkeerd behandeld. Wat we hadden speelde zich buiten de muren van het bataljon af. We hebben elkaar op de kazerne zelfs niet eens gekust. Eric was een lieve, betrokken en zorgzame man voor studentes.'
(...)

Zou ik deze vragen gesteld hebben als de persoon in kwestie niet Lucassen maar Jan Marijnissen of Alexander Pechtold zou heten? Ja, absoluut. Je kunt in een democratische rechtsorde niet met twee maten meten. Maar wat moet Lucassen doen?

Eric Lucassen wordt nu neergezet als een oud-crimineel en charlatan die alleen maar op geld uit is. In de beeldvorming is hij een geldzuchtige en gevaarlijke crimineel die door toedoen van Wilders in de Kamer is terechtgekomen. Zelfs is hij zo slecht dat hem niet uitmaakt of door zijn gedrag het Nederlands kabinet in problemen komt. Eric, wil je de rest van je leven met die beeld leven?

Aanstaande maandag moet hij een persconferentie beleggen. Daar moet hij uitleggen dat hij weliswaar naar het militair recht ontucht heeft gepleegd, maar hij was en is wat het commune strafrecht betreft geen ontuchtpleger. Ook moet hij uitleggen dat hij spijt heeft van gang van zaken waardoor het aanzien van de politiek is geschaad.

En omdat hij niet met voorkeurstemmen is gekozen, is er geen sprake van een duidelijk volksmandaat aan hem als individu in de Kamer. Bovendien zou hij het voortbestaan van het Nederlandse kabinet in deze moeilijke economische tijden niet in gevaar willen brengen op grond van een dergelijke, niet op inhoud gebaseerde zaak.

Derhalve treed Lucassen af als lid van het parlement en stelt zijn zetel beschikbaar. Zo moet een militair die aan eer hecht, handelen. Kan dat Lucassen doen?"

Zoals gezegd: ga ook even kijken bij Joshua Livestro. Die is ook tamelijk in de war

Bron(nen):   Elsevier  Geen Stijl  Joshua Livestro