Hoe gevaarlijk zijn bodyscanners?

Op Schiphol worden bodyscans gemaakt door middel van millimeter wave scanners, die gebruik maken van radiogolven. Daarvoor is gekozen, omdat ze veiliger zouden zijn dan de backscatter scans die nu in de USA worden getest. De backscatter scan maakt gebruik van x-rays (röntgenstralen) en daarvan is bekend dat ze een schadelijk effect kunnen hebben op het DNA.

In 2011 zullen in de USA 2000 backscatter scanners in gebruik worden genomen en dat leidt tot felle protesten, zowel van luchthavenpersoneel als reizigers (CNN). Maar hoe gevaarlijk zijn deze apparaten nu eigenlijk? De x-stralen zijn zo zwak dat ze afketsen op het lichaam en laten zien wat iemand onder zijn kleding draagt (video), in tegenstelling tot de sterkere x-stralen die voor medische doeleinden gebruikt worden en in ons lichaam kijken. De aangegeven stralingsdosis van de backscatter scans is 0,02 microSievert (µSv). Voor een medische x-ray van de borstkas wordt 100 μSv gebruikt, voor een mammogram 400 μSv en voor een CT-scan van buik en bekken ongeveer 15.000 μSv.

Hoewel de stralingsdosis dus laag is in vergelijking met de medische x-rays, zijn de tegenstanders ervan overtuigd zijn dat de optelsom van alle verschillende vormen van stralen funest kan zijn. We ontvangen namelijk ook al stralen van natuurlijke radioactieve elementen en kosmische straling vanuit de atmosfeer. Geschat wordt dat een persoon gemiddeld wordt blootgesteld aan ongeveer 3000 μSv per jaar. Deze dosis is afhankelijk van waar we wonen. Op grotere hoogtes wordt aan meer straling blootgesteld dan op zeeniveau. Tijdens het vliegen staat iedere reiziger ook al bloot aan extra straling.

Een relativerend geluid komt van Dr. Barry Daly, hoogleraar Radiologie van de Universiteit van Maryland. Vanwege de zeer lage mate van penetratie van de backscatter scan, zou de kans op kanker zich beperken tot huidkanker, meer bepaald basaalcelcarcinomen, de meest geneesbare vorm van huidkanker. En waarom maken mensen zich druk om de minimale risico's van een scan, terwijl ze er gewoonten op na houden waarvan bewezen is dat ze de kans om te overlijden aan kanker veel sterker verhogen, zoals roken, obesitas, een gebrek aan beweging en onbeschermd zonnen?

Bron(nen):   The Huffington Post  CNN  video