Zouden we kiezers niet eerst moeten balloteren? (velen zijn eigenlijk te dom)

Voor dat je mag deelnemen aan het verkeer moet je een rijbewijs hebben.
Logisch, er staat veel op het spel.
Van buitenlanders vragen we om een diploma dat ze zijn ingeburgerd.
Logisch, er staat veel op het spel.
Voor je een bus mag besturen, een patiënt mag opereren, een klas les mag geven, moet je hebben bewezen dat je dat kan.
Want, zoals gezegd, er staat ook dan veel op het spel: het leven van passagiers, patiënten en kinderen.
En kiezers dan? Een groot deel van de mensen die stemrecht hebben en ook een groot deel van hen die daarvan gebruik maken hebben geen idee van de feiten waarover ze beslissen. Ze hebben wel meningen, die heeft eigenlijk iedereen wel, maar die zijn vaak gebaseerd op niets. Zou, zo vraagt Alexander Heffner zich in CS Monitor zich af in een prikkelend stuk, het niet erg verstandig zijn om een stembewijs in te voeren. Een rijbewijs voor stemmers?
Omdat er veel op het spel staat?

Bron(nen):   Cristian Science Monitor