GGZ verpleegkundigen geven slechte voorbeeld

Mensen met ernstige psychiatrische problemen, zoals schizofrenie of een manisch-depressieve stoornis, zijn vaak ook lichamelijk niet zo gezond. Ze lijden vaker aan obesitas en diabetes en hebben meer hart- en vaatziekten dan de rest van de bevolking. Ze hebben ook een lagere levensverwachting, maar dat wordt ten dele verklaard door het feit dat ze vaker suïcide plegen.

Uit een recent onderzoek blijkt dat hun slechte lichamelijke gezondheid niet alleen beïnvIoed wordt door hun geestelijke gezondheid en door de medicatie die ze slikken, maar vooral door hun levenswijze. Nog steeds brengen veel mensen in een psychiatrisch ziekenhuis hun leven door met zitten, roken, eten, nog meer zitten, nog meer roken, ... Slechte eetgewoonten en veel alcohol doen de rest.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat GGZ verpleegkundigen wel betrokken zijn bij de patiënten, misschien zelfs teveel. Ze hebben compassie met de patiënten en willen niet té hoge eisen stellen. Het gevolg is dat de patiënt blijft zitten waar ie zit. En in veel gevallen hebben de verpleegkundigen zelf ook geen al te gezonde levensstijl. Zo roken ze bv. vaker dan de rest van de bevolking. Omdat sommigen al jaren met dezelfde patiënten omgaan in 1-op-1 contacten, fungeren ze als rolmodel. Als ze zelf slechte eetgewoontes hebben, weinig bewegen, te dik zijn, ... nemen patiënten dat makkelijk over.

Conclusie: GGZ-verpleegkundigen zouden beter getraind moeten worden om de lichamelijke gezondheid van hun patiënten te beoordelen en te verbeteren. Daarbij is het van belang dat ze zich realiseren dat ze zelf een voorbeeldfunctie hebben.

Bron(nen):   BBC News