Zouden de Israeliërs op kunnen houden God te gebruiken om geschillen te beslechten?

Zelfs diepgelovigen op de Veluwe en in Israël zullen niet menen dat Egypte, Irak, Jordanië en Libanon stukken van hun grondgebied moeten overdragen aan Israël. Raar eigenlijk, want ook dat land heeft de God van Abraham Isaak en Jacob aan zijn uitverkoren volk beloofd. Het was een royale God, als hij niet boos was.
Maar hoewel de historische en theologische fundering buitengewoon wankel is wordt God toch gebruikt als maat der dingen bij territoriale geschillen in het Midden-Oosten. Daarvan komt niets goed, schrijft Walter Rodgers, de vroegere CNN-baas in het Midden-Oosten in Christian Science Monitor. "Van die te letterlijke interpretatie van de Bijbel komt al een paar millennium oorlog en bloedvergieten.
Als er ooit een oplossing moet komen, dan moet de Bijbel niet langer op tafel liggen, schrijft Rodgers, die gezag heeft in de VS.

Bron(nen):   Cristian Science Monitor