En dan beledigt Brussen de Lowlands-directeur weer….

Eerst deed Bert Brussen in De Volkskrant naar tegen Lowlandsbaas Van Eerdenburg. Met name omdat deze heeft opgeroepen de PVV te pesten. Gisteren beet Van Eerdenburg terug, en nu de repliek van Brussen.
Beste meneer Van Eerdenburg, bedankt voor uw vriendelijke en betrokken reactie op mijn column. Zoals ik al dacht en had verwacht bent u een prachtvoorbeeld van een vrije geest: uw woord is wet, wie daar wat tegenin brengt kan rekenen op vernedering, gescheld en zelfs het in een kwaad daglicht stellen van al mijn overige werk en het op uiterst gemene wijze vernederen van al mijn opdrachtgevers die wél prijs stellen op mijn werkzaamheden (al koester ik niet de illusie dat u al mijn werk hebt gelezen of u zich zelfs maar in mij hebt verdiept). Het liefst zou u eigenlijk zien dat mijn mond op uw commando wordt gesnoerd, getuige de laatste zin 'pas dan wil ik weer wat van je horen'.

Ik begrijp best dat u boos bent. Het moet immers pijn doen als de jaarlijkse subsidie van 60.000 euro die u al jaren krijgt van de gemeente Dronten door notabene GroenLinks ter discussie wordt gesteld. Het stelselmatig blijven ontkennen van deze jaarlijkse subsidie door het af te doen als 'gemeentesponsoring', zal de pijn weinig verzachten.

Lees verder (als je wilt) bij De Volkskrant

Bron(nen):   De Volkskrant