Volkskrant: Wil Wilders breken, of is hij een pestkop?

Gisteravond wenste Geert Wilders het CDA via Twitter de afgang naar 4 zetels toe (één voor iedere miljard ontiwkkelingsgeld) en zo is er dagelijks wel iets. Hij treitert ze.
Is het hem ernst en wil hij binnen afzienbare termijn breken met het minderheidskabinet dat hij gedoogt? Of is hij gewoon belletje aan het trekken om de aandacht van media en kiezers vast te houden? In coalitiekringen doen inmiddels twee scenario's de ronde.

In het eerste is Wilders sinds enige tijd op zoek naar een uitgang uit de gedoogconstructie.  Wilders heeft op dit moment een ideale uitgangspositie: hoog in de peilingen en zijn standpunt in het Europadossier vindt steeds bredere weerklank. De ontknoping daarvan volgt nog. Intussen liggen de electorale concurrenten CDA en PvdA in de polls op apegapen.
Hiertegenover staat het andere scenario: Wilders is een pestkop die houdt van het politieke spel en leeft volgens het adagium 'een dag zonder reuring is een dag niet geademd'. Positiever gezegd: nu hij moet meewerken aan 18 miljard aan bezuinigingen die vooral 'zijn' Henk en Ingrid treffen, brengt hij graag met luid tromgeroffel zijn andere standpunten onder de aandacht. Zoals een regeringsleider die met een buitenlandse oorlog de aandacht afleidt van de problemen in het binnenland.
Wie weet het goede antwoord?