Leedvermaak: de Europese krantencommentaren op het miljardentekort van Nederland

Süddeutsche Zeitung: "Griekenlands overheidsfinanciën zijn een catastrofe – maar Nederland? Nu heeft ook de regering in Den Haag een begrotingsprobleem, terwijl de staat daar gold als solide. Dankzij de populist Wilders kan dat tot een nieuwe politieke crisis midden in Noord-Europa leiden.”

Die Presse (Oostenrijk): "Wat de begrotingsdiscipline van EU-staten betreft lopen pretentie en werkelijkheid uiteen. De Nederlandse regering bijvoorbeeld bekritiseert Griekenland sinds jaar en dag omdat het zich niet aan zijn bezuinigingsbeloften houdt – en moet nu beteuterd toegeven dat het volgend jaar een economisch gat van 4,5 procent moet vullen. ”

The Guardian: "De Nederlandse regering heeft behoord tot de sterkste bepleiters van een bezuinigingskoers voor Griekenland en de andere landen die zijn gered. De cijfers van donderdag veroorzaakten een zeker leedvermaak bij de schuldenlanden in de eurozone.”

El Pais: "Alle Europese ministers van Financiën waren stil [over het Spaanse verzoek de begrotingsregels te versoepelen], terwijl dit verzoek bijna alle landen raakt: Frankrijk en België, bijvoorbeeld, zullen veel problemen krijgen. Nederland, dat ook een belangrijk gat in de begroting heeft, liet Spanje alleen.”

La Tribune: "In een sprookje van La Fontaine zou Nederland de krekel zijn die, na de hele zomer te hebben gezongen, merkt dat hij verstoken is van geld, terwijl het tekort aanzwelt. Nederland, altijd klaar om zich als het toonbeeld van spaarzin te presenteren, is nu zelf aan de beurt.”

De Standaard: "Hoogmoed komt voor de val, zullen vele Grieken, Spanjaarden of Portugezen denken, die zich blauw ergerden aan het vermanende toontje van de Nederlandse minister van Financiën Jan Kees de Jager. Terwijl hij klaagde dat de ‘knoflooklanden’ slechte boekhouders waren, bleek dat ook de Nederlandse begroting aan het ontsporen was.” 3

Bron(nen):   NRC (betaald online)