Allemaal onze eigen hoofdredacteur

Opinie
vrijdag, 20 maart 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
"Necrologieen staan niet meer alleen in de krant, ze gaan ook over de krant. Kranten sterven."
Vaste columnist Nicholas D. Kristof waarschuwt voor een wereld waarin geen algemene media meer zijn, maar we allemaal onze eigen informatie bij elkaar gaan scharrelen. Om zijn belangrijke column recht te doen geen samenvatting, maar een ruime vertaling van het eerste deel.
"De mensen zoeken in steeds mindere mate hun informatie bij oude media, en halen hun informatie steeds vaker van zelfgekozen bronnen op internet. Als we online zijn, dan zijn we allemaal onze eigen hoofdredacteur. We selecteren dan het nieuws en de opinies waar we het meest aan hechten. Nicholas Negropont van MIT heeft dat opkomende nieuwe nieuwsfenomeen The Daily Me gedoopt. En als dat inderdaad de trend wordt, dan behoede God ons voor onszelf. Er is namelijk voldoende reden om aan te nemen dat we in het algemeen helemaal niet op zoek zijn naar goede informatie, maar eerder naar bevestiging van onze vooroordelen. We denken dat we hechten aan de botsing van de meningen, maar in feite vinden we het heerlijk ons te koesteren in ons eigen gelijk." (..) Ik ben net zo schuldig als anderen. Als ik informatie over het Midden-Oosten zoek, ga ik vaak naar het blog van Professor Juan Cole's, omdat hij slim is, goed geïnformeerd, gevoelig, kortom: omdat ik het meestal met hem eens ben. En ik ga veel minder naar Daniel Pipes die slim is, goed geïnformeerd, maar minder gevoelig, zodat ik het veel minder vaak met hem eens ben. "
Lees de hele column op The New York Times. Aanbevolen.