Die Welt: "De islam streeft naar de wereldheerschappij"

Opinie
zondag, 16 september 2012 om 8:31
welingelichtekringen header 1
Duitsland is, met name in Soedan, hard getroffen door de aanvallen van radicale moslims op het goddeloze Westen. De Duitsers wordt verweten dat ze heulen met de vijanden van de islam, zoals de Deense tekenaar, die een spotprent van Mohammed maakte. Die Welt - bedachtzame krant - trekt uit wat zich nu voordoet een ferme : de islam wil niets minder dan werelddictatuur. Sinds Obama president werd, werd er geprobeerd een redelijker toon te vinden in het debat met de islam, maar tevergeefs: als het er op aankomt moeten we precies doen wat de islam wil, want anders steken ze ons - of minstens onze vlag - in brand. Onder de link de hele analyse.
Bron(nen): Die Welt