Leren leven met de radicale islam

Opinie
door Admin
dinsdag, 03 maart 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Met zijn bezoek aan de Verenigde Staten heeft Geert Wilders niet alle Amerikanen van zijn inzichten overtuigd. In ieder geval niet Fareed Zakharia, die in het omslagverhaal van Newsweek pleit voor een veel genuanceerder aanpak van de radicale islam. Niet alle fundamentalistische moslims zijn meteen ook terroristen, zie bijvoorbeeld de Taliban, die in Afghanistan verschrikkelijke dingen hebben gedaan, maar de afgelopen tien jaar nooit betrokken zijn geweest bij aanslagen buiten Afghanistan. Het is volgens Zaharia zinloos al het moslim-fundamentalisme van Noord-Afrika tot Indonesië met geweld te willen bestrijden. Het westen raakt verstrikt in bondgenootschappen met zwakke of bedenkelijke regimes die vooruitgang blokkeren, en roept bij de bevolking van die landen grote weerstanden op door het militaire geweld dat onder meer in Irak en Afghanistan wordt ingezet. Het is soms helemaal niet zo onverstandig wat toe te geven aan fundamentalisten, zoals nu is gebeurd in de Swat-vallei in Pakistan waar de sharia is ingevoerd. Nu wordt in ieder geval onderscheid gemaakt tussen fundamentalisme en terrorisme. En op deze manier zal wellicht vanzelf blijken dat de bevolking snel genoeg heeft van het radicalisme. Dit wil, aldus Zakharia, niet zeggen dat het westen moet terugschrikken voor het gebruik van geweld als het echt nodig is. Net zomin moet het westen zijn eigen normen en waarden opgeven. De realiteit van het islamitisch fundamentalisme onder ogen zien, is iets heel anders dan het gedachtegoed erva accepteren. Uiteindelijk zal de tijd onze bondgenoot blijken. De radicale islam kan niet voorzien in de behoefte van mensen om hun lot te verbeteren, zichzelf te ontwikkelen, en die wetenschap is het belangrijkste wapen waar westerse democratieën over beschikken.
Bron(nen): Newsweek