Maar de Sharia wordt wel volop toegepast

Opinie
door Admin
woensdag, 08 juli 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De islamitische regels voor huwelijk, scheiding, voogdij, ouderlijk gezag, alimentatie en erfrecht volgens de sharia worden toegepast, terwijl die regels niet stroken met de Nederlandse wet, schrijft Nahed Selim, tolk en schrijfster in NRC Handelsblad. "Het duidelijkste voorbeeld hiervan is polygamie. Het was mij al langer bekend dat er in sommige moskeeën huwelijken worden gesloten en ontbonden – ook polygame huwelijken." Volgens Selim is er bijvoorbeeld polygamie, waar de staat van weet. "Feitelijk hebben we twee parallelle rechtssystemen: voor niet-moslims zijn er verboden, die niet gelden voor moslims. Dit is exemplarisch voor de Nederlandse houding tegenover de islamisering van de Nederlandse samenleving. Dingen gebeuren, maar de overheid weet er niets van en wil het ook niet weten. Ze gooien de gegevens gewoon weg en dan zijn ze foetsie.
Selim: "Zelfs als uitspraken van imams in achterkamers van moskeeën worden gedaan, vind ik dat Nederland ze niet zou mogen toelaten. Dat katholieken en joden ook religieuze regels praktiseren, moeten ze zelf weten. Volgens hun regels hoeven afvalligen en homo’s niet onthoofd te worden en ongehoorzame vrouwen niet door hun mannen geslagen. Want alles in de sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten. De toegeeflijkheid van de politiek tegenover de fundamentalistische moslims moet stoppen, ook ter wille van de gematigde moslims. De getto’s moeten niet geïnstitutionaliseerd worden door parallelle rechtspraak toe te staan. Als je moslims wilt helpen, help dan de juiste groep en niet de versteende fundamentalisten die de komende generaties willen laten opgroeien volgens een vrouwvijandige ideologie."
Bron(nen): NRC Handelsblad