Natuurlijk heeft het socialisme een toekomst

Opinie
door Adminzondag, 05 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De beste artikelen over het socialisme zijn tegenwoordig van auteurs die er weinig van moeten hebben. Het is werkelijk opvallend hoe dood- en doodstil de socialistische ideologen zelf zijn - blijkbaar niet in staat hun ingezakte beweging nieuw leven in te blazen. Gelukkig zijn er ook nog mensen die zich wel kunnen voorstellen hoe het socialisme van de toekomst eruit zal zien. Gelukkig, want er moet toch een politieke beweging zijn die zich om de onderklasse bekommert en die rol is vanouds toebedeeld aan links.
In The Daily Telegraph - een conservatieve krant - schrijft Janet Daily een column, waarin ze blijk geeft van heldere inzichten omtrent de crisis bij links. Labour heeft een soort van burgeroorlog nodig, zo schrijft ze. Die partij moet eindelijk eens leren waar het vandaag de dag allemaal om draait en weer net als ooit een substantiele bijdrage leveren aan de samenleving. Dat betekent dat links niet langer moet hameren op steeds meer macht en invloed van de overheid op ieders leven, maar onder ogen zou moeten zien welke taken en verantwoordelijkheden je van mensen zelf mag verwachten. Het idee van 'government runs everything' is echt te simpel. De 'Big State' doctrine noemt Daily nagenoeg fascistisch en ook zonder dit etiket is wel duidelijk dat het model niet werkt. De middenklasse moet er niets van hebben en zonder middenklasse wordt links nooit groot. Ook zou het helpen als links zich weet te ontworstelen aan belangengroeperingen (zoals vakbonden) die een claim op de partij leggen. De beste denkbeelden komen boven als je niemands knecht bent, schreef Pamela Hemelrijk al. Dat geldt ook voor de socialistische beweging.