'Onbevangen handelsnatie wordt een benepen veste'

Opinie
zaterdag, 24 september 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
'Minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie had donderdag een briefje van huis meegekregen en dreunde het in Brussel onvermoeibaar op: Nederland wil niet, wil pas op de plaats, heeft geen vertrouwen. Lijdend voorwerp: Bulgarije en Roemenië, die van Den Haag niet mogen toetreden tot de Schengenzone van de Europese Unie, waarin geen binnengrenzen meer bestaan.'
In het FD analyseert Ulco Jonker de benepenheid die ons in de greep heeft en de kosten die dat met zich meebrengt. Fragmenten:
"Door de eeuwen heen kwam met de internationale handel al heel wat gespuis en rapaille mee naar onze open kusten. Maar niemand die erom maalde. De ‘baet’ woog ruimschoots op tegen de ‘cost’. De onbevangenheid van de Hollanders ten opzichte van de rest van de wereld, hun voortdurende zoektocht naar nieuwe grenzen en markten maakten van Holland een tijdlang de meest dynamische en welvarende economie ter wereld."(....) "Nu de grenzen in Europa opnieuw zijn verdwenen is Nederland weer het meest welvarende stukje EU, uitgedrukt in inkomen per hoofd. Op Luxemburg na. De handel floreert en Nederland is, mede dankzij zijn gunstige fiscale regime, in veel landen de grootste economische weldoener in de vorm van buitenlandse investeringen."(....) "En nu gooide Leers zomaar de voor Oost-Europa zo inspirerende Europese idealen te grabbel. Nederland brak volgens Polen zelfs een belofte van de EU aan de Roemenen en Bulgaren." (....) "In die zin lijken Roemenië en Bulgarije ook het slachtoffer van de Griekse crisis. Den Haag wil geen landen meer bij de club die de weelde niet kunnen dragen.
Leers zegt eigenlijk dat Nederland onvoldoende weerbaar is tegen mensen van buiten met kwade bedoelingen, tegen rapaille en gespuis uit verre oorden. Leers was slechts de boodschapper, zo benadrukte hij. Hij vertolkte het standpunt van het hele liberaal-christendemocratisch kabinet, bijna de hele volksvertegenwoordiging en vooral het Nederlandse volk, dat de uitbreiding van Schengen ‘niet zou begrijpen en aanvaarden’.
Daarmee maakt het kabinet van Nederland een klein en bang landje dat niet meer met de grote jongens durft te spelen.