Rechters in actie tegen uitholling rechtspraak

Een grote groep rechters heeft een manifest ondertekend dat protesteert tegen de manier waarop ze moeten werken. De rechtspraak wordt volgens hen steeds meer een 'gewoon' bedrijf, met 'targets' en 'productiecijfers. 'De maat is vol,' zegt rechter Menno Zandbergen tegen De Volkskrant. Volgens hem gaat van het systeem de prikkel uit om foute dingen te doen. Als een getuige niet wordt opgeroepen kan je bijvoorbeeld sneller een vonnis vellen en haal je je targets makkelijker. De protesterende rechters zijn vooral boos over de wijze waarop de Raad voor de Rechtspraak opereert. Dat is een soort Raad van Bestuur voor alle rechtbanken, die volgens de boze rechters niet begrijpt waarom het in het recht wenzenlijk gaat: niet om productiecijfers, maar om rechtvaardige beslissingen.

7 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. kletsmajoor

  “… die volgens de boze rechters niet begrijpt waarom het in het recht
  wenzenlijk gaat: niet om productiecijfers, maar om rechtvaardige
  beslissingen …”

  De rechters is kennelijk ontgaan dat hun vonissen te vaak als niet rechtvaardig worden ervaren door de burgers. Als zo’n teleurstellend vonnis dan ook nog eens lang op zich laat wachten en de maatschappij veel geld kost, moeten ze niet raar opkijken als de politiek draagvlak ziet om hun “bedrijf” te stroomlijnen.

  • Jannie Ooms

   Al s uw ‘stroomlijnen’ inhoudt dat ik onschuldig kan worden veroordeeld, dan geef ik er toch de voorkeur aan achter de protesterende rechters te gaan staan. Rechtspreken lijkt mij het zorgvuldig afwegen van bewijs. Als dat onder druk moet gebeuren, zal het in de toekomst nog vaker fout gaan dan tot nu toe.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Net vandaag maakt de ‘6 van Breda’.zaak duidelijk dat ook zonder stroomlijning mensen onschuldig veroordeeld werden (en waarschijnlijk worden). Stroomlijning betekent ook dat de kwaliteit verbeterd wordt.

    (in antwoord op Jannie Ooms)
    • Jannie Ooms

     ‘Stroomlijnen’ is een geliefde uitdrukking van duurbetaalde consultants. Het woord alleen al maakt me ongerust. Het kan van alles betekenen. Van het verfijnen van een productieproces, het versimpelen van regelgeving, tot het massaal ontslaan van werknemers.
     Als, tengevolge van stroomlijning, een rechter niet alle getuigen kan horen die hij eigenlijk had willen horen alvorens tot een oordeel te komen, dan kies ik voor een rechtspraak die misschien traag is, maar daardoor – al haar fouten ten spijt- degelijker.
     De ‘zes van Breda’… Die worden er door u met de haren bijgesleept. Hun veroordeling is gebaseerd op de onder druk afgelegde bekentenissen van de vrouwelijke verdachten. Bekentenissen die onderling zoveel van elkaar verschilden dat het duidelijk moest zijn dat ze niet klopten. Er is geknoeid met bewijsmateriaal en ontlastend materiaal is achtergehouden.
     Een rechter moet erop kunnen vertrouwen dat het onderzoeksteam en het OM de waarheid en niets dan de waarheid boven tafel brengen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Geconfronteerd met het door het OM voorgelegde bewijsmateriaal, kon de rechter kennelijk niet anders dan beslissen dan de verdachten te veroordelen.
     Ook stroomlijning van het proces, nee, vooral stroomlijning van het proces, had dit drama in de rechtsgang niet kunnen voorkomen,.

     (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Ik voel me een beetje in de hoek gedrukt omdat je zulke negatieve emoties aan het woord ‘stroomlijnen’ verbindt. Voor mij is het gewoon een woord dat betekend dat omwegen en vertraging zoveel mogelijk worden vermeden. Niet meer en niet minder.

      Wat de zes van Breda betreft: het feit dat de rechter voorbij is gegaan aan de tegenstrijdigheden in de verklaringen is de rechter wel aan te rekenen. Ongeacht alle fouten en machinaties van de recherche en het OM. Een ‘gestroomlijnd’ proces (daar is ie weer) kan zorgen voor weerstand tegen tunnelvisie e.d. ook bij rechters.

      (in antwoord op Jannie Ooms)
  • André Somers

   Net alsof de door de media geinformeerde (opgehitste?) burgers zich een goed oordeel kunnen vormen over een zaak. Er is weleens geprobeerd wat er zou gebeuren als leken – dus gewone burgers – als rechter moesten optreden. Volgens mij was dat in het kader van een tv programma. De strafmaat werd er niet hoger door.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Van auto’s weten de meeste mensen ook niets af. Toch kunnen ze best uitleggen waarom ze de kwaliteit van een auto goed vinden of niet.

    PS: Het draait niet alleen om de strafmaat.

    (in antwoord op André Somers)

Reacties niet toegestaan