Pieter Omtzigt waarschuwde het kabinet eind januari al voor coronavirus

Te laat in actie gekomen? Welnee, benadrukt premier Rutte keer op keer. Toegegeven: geen enkel Europees land zag het coronavirus echt op tijd aankomen en ook het RIVM deed het rustig aan. Toch zijn er veel landen die meer beschermingsmiddelen in huis hadden én waren er Tweede Kamerleden die waarschuwden. Daarover schrijft Vrij Nederland.

Scenario's
Zo is er de onbekende backbencher van de PVV, Chris Jansen, die op 6 februari een motie indiende, waarin hij de regering vroeg drie scenario's uit te werken 'en daarbij aan te geven wanneer deze in werking treden met daaraan te koppelen maatregelen en hoe deze gecommuniceerd gaan worden naar onze inwoners, overwegende dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het coronavirus ook in Nederland zal opduiken maar dat niet te voorspellen valt in welke mate of ernst’.

Omtzigt
De bekende CDA'er Pieter Omtzigt waarschuwde het kabinet zelfs eind januari al dat het mis zou kunnen gaan, schrijft Thijs Broer in Vrij Nederland. Omtzigt woonde ooit in Lombardije en begreep als statisticus hoe snel een epidemie zich kan verspreiden. Hij stelde samen met enkele fractiegenoten een aantal schriftelijke vragen. Op 3 februari drongen zij bij het kabinet aan op het stopzetten van directe vluchten tussen Nederland en China.

Omtzigt bleef in de weken daarna vragen stellen over het besmettingsgevaar, maar op 28 februari nog zeiden VVD-Kamerleden anoniem tegen het AD dat Omtzigt hun minister maar lastig viel met 'overbodige vragen'. Die dag werd officieel het eerste coronageval in Nederland vastgesteld.

Pas negen dagen later volgden de eerste maatregelen. Er waren toen nauwelijks extra mondkapjes, tests of ander medisch materiaal ingekocht. Het kabinet staat daar niet alleen in. Het volgde meestal de adviezen van het RIVM.

Bron: Vrij Nederland (€)