PvdA-fractie verdeeld, partijraad kalm

Het is Diederik Samsom niet gelukt zijn eigen fractie te overtuigen van de juistheid van zijn standpunt over de strafbaarstelling van  illegaliteit van asielzoekers. Zes PvdA-Kamerleden hebben volgens de NOS grote moeite met die afspraak in het regeerakkoord. Zij stemmen er alleen mee in als de motie die vandaag op de ledenraad werd ingediend door het lid Terphuis (en werd aangenomen) volledig wordt uitgevoerd. Dat zou betekenen dat de strafbaarstelling niet snel kan worden doorgevoerd. De PvdA-fractie vergaderde vandaag voor het begin van de ledenraad niet minder dan drie uur lang. Na afloop van de fractievergadering bleek dat de Myrthe Hilkens, Mei Li Vos, Khadija Arib, Loes Ypma, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk een voorbehoud willen maken.
De PvdA-leider zei zondag bij de ledenraad in Utrecht dat het hele pakket afspraken met de VVD over het vreemdelingenbeleid een verbetering is ten opzichte van het beleid van de afgelopen 15 jaar. Dat is volgens hem sluipenderwijs, stukje voor stukje, steeds harder en strenger geworden en meer gericht op uitzetting. De afspraken met de VVD leiden er volgens Samsom toe dat het asielbeleid humaner en rechtvaardiger wordt. Zo wordt de vreemdelingendetentie verzacht en wordt het 'buitenschuldcriterium' uitgebreid. Dat geldt voor asielzoekers die op zich wel terug zouden willen naar hun land van herkomst, maar dat niet kunnen omdat het land ze bijvoorbeeld niet terug wil nemen.

19 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. henkwiersma

  De PvdA fractileden Khadija Arib, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk willen een voorbehoud maken omdat een Iraanse asielzoeker die een Nederlandse naam heeft aangenomen het met het partijbeleid niet eens is. ROFLOL!!

  • John

   Oja Wiersma, voeg er ook nog aan toe dat Terpstra het uiterlijk heeft van Kabouter Grumpy, dan weten we precies welk vlees hier in de kuip zit.

   (in antwoord op henkwiersma)
   • henkwiersma

    Bij jou zijn toevoegingen overbodig John….

    (in antwoord op John)
    • Templein

     Jerney Kaagman werd ook al op uiterlijk beoordeeld (bij Idols waar ze destijds jureerde).
     Nederland houdt van dertien-in-een-dozijn. Stel je voor dat je er net iets anders uitziet dan anderen.

     (in antwoord op henkwiersma)
 2. marianne martens

  de Wet zal er niet doorkomen, je kunt net zo goed meestemmen met dit abjecte voorstel ook al druist het tegen elk fatsoen in. laat dit samenraapsel als Regering met knappe koppen ( vooral PvdA’ers ) door regeren. Internationaal zijn we toch al ” gekke” Loetje, door het al 10- tallen jaren, inhumane beleid tegen andere culturen en vluchtelingen ingezet door kwaadaardige wezens, die nu nog steeds op een bordes staan te spier -trekken met hun mond.
  Laat Samson zijn triomf krijgen in deze ” rattenzooi”. Sluit de gelederen mensen want de VVD maakt gehakt van deze Groep die er het minimum aan fatsoen uit probeert te slepen. Het gaat Nationaal en Internationaal gewoon niet door. Je kunt geen gekweld levend wezen strafbaar stellen, omdat hij leeft en zoals de meesten een betere wereld willen.

  • John

   Als je principeloos bent dan kun je inderdaad voor elke wet stemmen waarvan je weet dat die (toch) niet gehandhaafd wordt (de meeste?). Het vreselijke beeld dat de Nederlandse politiek vandaag de dag vertoont is grotendeels toe te schrijven aan de draaierigheid en inconsequentie van de partijen. De doorsnee kiezer is het allang zat en bracht voor zeker eenderde deel proteststemmen uit.
   Een crimineel maken van een geweldloos wezen zonder verblijfsvergunning is in wezen zelfs een aantasting van de VN Rechten van de Mens. En dat in een land dat zo graag de bakermat wil zijn van het Internationale Hof van Justitie.

   (in antwoord op marianne martens)
   • marianne martens

    je/ u hebt/heeft van het begin tot het einde gelijk met je/uw betoog.Het blijft bijna een onbenoembare tragedie. Iedereen is al maanden besmet door de zin:” illegaliteit is strafbaar” en als een ” virus” wordt de illegaal, hulpverlening, advocaten hierdoor opgejaagd,( in de discussies hierover). Aan de ene kant tegenstemmen, aan de andere kant voorstemmen met, dien verstande,dat duizenden mensen, die illegaal zijn, strafbaar worden terwijl ze niets strafbaars hebben gedaan. Het kan gewoon niet.( 1933 in gedachten, voor ogen hebbend ).

    (in antwoord op John)
    • John

     Toen na dat genoemde jaar een stroom van Joodse Duitsers ons land binnenvloeide in Gelderland wilde H.M. Wilhelmina ze niet zo dicht bij het Loo hebben, daarom werd er een prachtig landgoed voor hen gebouwd in Drente: genaamd Westerbork. Natuurlijk mag je niet zeggen dat ons koningshuis antisemitisch is geweest, net zo min mag je bepaalde groepen Nederlanders vandaag moslimhaters noemen. Helaas is het effect op de kwaliteit van de menselijkheid in de politiek toch zo dat een duidelijk waarneembare discrepantie bestaat tov verschillende gebieden van afkomst..
     Het gaat allemaal sluipenderwijs en achteraf zeggen we dat het verkeerd geweest is. En nu komt er natuurlijk iemand die gaat roepen dat ik weer aan het “godwinnen” ben. Maar ik houd me alleen maar vast aan de Mensenrechtartikelen van de VN, waarin niets staat over specifieke landen en/of specifieke bevolkingsgroepen waarvoor die artikelen net iets anders geïnterpreteerd zouden moeten worden. Dagelijks krijgen er vreemdelingen die in hun land van herkomst geen enkel probleem met dreiging of vervolging hebben probleemloos en snel hun verblijfsvergunningen. Alleen als je het gevaar ontvlucht bent heb je een probleem, want dan krijg je het voorlopige etiket ‘gelukzoeker’ opgeplakt. We zijn nog geen stap verder gekomen in beschaving.

     (in antwoord op marianne martens)
     • marianne martens

      dank voor het lezen van uw uitstekend opgebouwde verhaal, u heeft het beter onder woorden gebracht dan ik zou kunnen.Na de oprichting van de studie “Holocaust en Genocide” door het Niod en de UvA, heb ik me een tijdje in deze studie verdiept o.a.vanwege de ervaringen in de werkpraktijk. De colleges werden gegeven door medeoprichter prof. Houwert ten Cate, een zeer bevlogen docenten-corps, sprekers, die uit eigen ervaring hun verhaal deden en het secretariaat.Het NIOD, hoe vreemd ook, was een Instituut waar je je thuis voelt en alsmaar nieuwe dingen leert .Ben nog steeds trots als er verslagen en uitnodigingen worden ontvangen.
      —————————————————
      Overigens is het in het heden vele malen erger dan de ” onverschillige, niet willen-wetende Nederlander wil weten, hoe het is voor andersdenkenden, anders-voelenden en met mensen van buiten de ” gekrompen” Nederlandse grens, om hier te wonen.

      (in antwoord op John)
     • John

      Ik heb de laatste jaren regelmatig gesprekken gehad met een oude Joodse kunstenaar in Amsterdam. De beladenheid van de tweede wereldoorlog gaan we in het verband met zijn afkomst niet meer uit de weg. We kwamen min of meer tot de conclusie dat we in vereniging allemaal in staat zijn om omstandigheden op te roepen waarin iets als de holocaust mogelijk wordt.
      Tegelijk ligt die samenzwering van de Duitse Nazi’s aan de macht nog steeds als een zware schaduw op ons. Het beïnvloedt houding en reacties tot in de huidige generatie.
      We kunnen het onbevattelijke niet met ”normale ogen” bekijken. Want hoe kun je ”nuchter” reageren overspoeld door emoties? Het taboe om iets wat misschien lijkt op ontkenning of afzwakking te uiten is onaantastbaar. Ik pleit natuurlijk niet om dat taboe weg te nemen, maar er zijn in de recente decennia nieuwe taboe’s ontstaan.
      Ik pleit voor het slechten van die nieuwe taboe’s die uit het oude taboe van onbespreekbaarheid zijn voortgevloeid. Als je erover nadenkt zul je namelijk ontdekken dat die uitgaan van de vlekkeloze staat van het “ik” en “de onzen” en ontsporingen kunnen alleen worden verwacht van hen die we tot dergelijke daden in staat achten: “de anderen”.
      Het taboe van kritiek op Israël bijvoorbeeld, dat heeft als gevolg dat je onmiddellijk de mond wordt gesnoerd door de kritieklozen van één kant, die tegelijk de onverdraagzamen zijn voor de andere kant. Het taboe om op universele mensenrechten te wijzen als er onevenredig zware maatregelen worden getroffen die vluchtelingen uit Islamitische landen ondergaan. Ja er zijn
      terroristen, maar dat zou geen reden moeten zijn voor de Verenigde Staten, noch voor Nederland om iedereen die Moslim is van de Rechten van de Mens uit te sluiten.
      Het gaat om heel fundamentele zaken die partijpolitiek ver te boven gaan, het besef hiervan is bij onze politici zorgelijk afgebrokkeld. Het voert op een forum als dit te ver om zo van gedachten te wisselen. Ik kom vrij regelmatig in Amsterdam, in het Dichterscafé Eijlders, het programma staat op hun website. Misschien treffen we elkaar daar eens om verder te kunnen
      spreken over dit onderwerp.

      (in antwoord op marianne martens)
     • marianne martens

      Om de grote verschillen te zien zou het misschien aardig zijn om
      tijdens de school/opleidingen de Franse/Duitse/Engelse en Amerikaanse politieke praatprogramma’s te zien en te analyseren en zelf/samen, een conclusie trekken/ samenvatting geven of laat mensen tijdschrift 360 lezen of laat mensen het boek van David Smalhout ” Daarheen en weer terug “,ook lezen. De geschiedenis van een jonge man, die 2 jaar kamp in Theresienstadt en Auswitsch, heeft doorgemaakt.Helder geschreven. Advies: in een keer uitlezen en het stemt tot nadenken naar de tegenwoordige tijd. Vrouw en man hebben elkaar na de 2e Wereldoorlog, als een van de weinige overlevende echtparen, weer gevonden. Op scholen lezen, het heeft ook niet veel bladzijden, indrukwekkend.Als je er iets van snapt krijg je een goed getal of andere duiding in het moderne onderwijs.
      Eijlders, een heerlijke oude gelegenheid , met leuke mensen, obers, lekkere muziek,lekker kletsen, misschien ga ik er weer een keer naar toe met een bordje/ hoed Wel.Wel.Wel.

      (in antwoord op John)
     • John

      Verleden jaar las ik “De man die naar Auschwitz wilde” van Denis Avey, een Britse krijgsgevangene in 1944 in Noord Afrika, die met andere Britse krijgsgevangenen in Polen terechtkwam. Ze werden tewerkgesteld in een fabriek van IG Farben voor dwangarbeid. Daar werden ook gevangenen uit Auschwitz-Birkenau heen gedreven. Hij hoorde over de toestand in dat kamp en wou het met eigen ogen zien. Organiseerde een persoonsverwisseling met een Nederlandse Jood, genaamd “Hans”. Een haast ongelooflijk en bijna onbegrijpelijk verhaal. Eerder had ik al dagboeken uit Theresienstadt gelezen, daarin is heel goed te volgen hoe in Praag stapje voor stapje de mensen in hun rechten en bestaansmogelijkheden werden ingeperkt en uiteindelijk in het ontruimde stadje Theresienstadt werden gedeporteerd. Daar werd het Zwitserse Rode Kruis om de tuin geleid door “model”woontoestanden en theater en muziekuitvoeringen te organiseren. Maar vandaar reden wekelijks de treinen naar de vernietigingskampen.
      “Elk individueel drama verdwijnt in de massa” schrijft Avey,

      Ook trof me: “Het sterven begint bij de schoenen”.
      Gevangenen stalen elkaars schoenen. Als je je schoenen kwijtraakte of als die uit elkaar vielen, gingen je voeten kapot, kon je op het laatst niet meer lopen en ging je eraan.
      Elke maatschappij loopt risico zo te verworden, dat zie je aan de buiten het land gevestigde gevangenissen van de Amerikanen, aan de Israëlische onmenselijkheid op bezet Palestijns terrein.
      Mijn Joodse gesprekspartner zegt daarover: Ze hebben de zesdaagse oorlog gewonnen, dat had een eindpunt moeten zijn, ze hadden een dominante positie, dan kun je daaruit aan vrede bouwen en streven naar verzoening. Maar de overwinningsroes heeft bedwelmd, men heeft gekozen voor ruimte geven aan vernedering. Die heeft het momentum vernietigd.
      Je kent Eijlders? Weet je dat in de oorlogsjaren er soms wapens van het verzet werden verborgen in de banken aan de muur? (die hadden een dubbele bodem). Ook het verplichte bordje “voor joden verboden” werd, toen ze nog open waren, elke dag “per ongeluk” van de ruit gestoten en lag dan ergens ondersteboven op de vloer.
      Een bordje/hoed is niet nodig hoor. Op de dichtersmiddagen op de maandelijkse zondagen kent (bijna) iedereen me daar.

      (in antwoord op marianne martens)
  • kletsmajoor

   Je haalt twee dingen door elkaar. Er worden geen mensen strafbaar gesteld omdat ze leven maar omdat ze zich op en locatie bevinden waar ze geen toestemming voor hebben. Dat is overal op de wereld zo. Je mag als toerist ook maar een paar maanden in andere landen verblijven. Daarna ben je strafbaar.

   (in antwoord op marianne martens)
   • marianne martens

    Dat is een van de vele meningen,u heeft wel gelijk dat er iets door elkaar is gehaald, het is een complex probleem en zeker om het hier neer te schrijven, dat mensen van buiten Het Europees Heersers- en Godenrijk willen binnenkomen en mee willen delen uit de inhumane ruif. De meeste illegalen wonen hier al jarenlang etc, betaald en met toestemming door mensen met veelal de hogere inkomens. U vergeet dat Nederland al tientallen jaren vluchtelingen, asielzoekers, kinderen en illegalen als een “verwaarloosde “hond heeft behandeld.
    Het strafbaar stellen is een gotspe. De hele weg naar deze beschamende
    wet is van een niveau dat zelfs een “microbe” zich ophangt.

    (in antwoord op kletsmajoor)
 3. mensenmens

  De Democratie is al lang stervende. Democratie betekent dat er ook wordt opgekomen voor minderheden of mensen die het minder hebben. Dit principe is al enige tijd geleden verlaten.
  We hebben een vierpartijenstelsel dat bestaat uit journalisten, lobbyisten, politici en voorlichters die de dienst uitmaken. Potverdelend Den-Haag. Parlementair Democratisch Nederland, moet ik gaan giechelen of huilen?

  Mensen hebben hun vertrouwen in de politiek al lang verloren. Politieke stukken zijn doorgaans onleesbaar voor gewone mensen (wie dat ook moge zijn). Slimme ondernemende en verplatte gladjanussen maken steeds meer de dienst uit. En de elite natuurlijk.
  De vier partijen (lobbyisten, journalisten, politici en voorlichters) doen graag aan stuivertje wisselen. Journalist werd politicus (Pia Dijkstra) en politicus (Matt Herben) werd journalist. Er zijn nog vele voorbeelden te noemen. De niet-politicus ervaart politiek als een vrijwel gesloten systeem.

  Hetzelfde 4-partijige mechanisme is zichtbaar in de lagere uitvoerende macht (provincie en gemeenten). Doorschuiven en stuivertje wisselen. Lagere overheden lijken in hun kunstjes op hogere overheden. De volgende ambtenaar.

  Waar geloven mensen in? In wat ze zien en meemaken, in hun straat, hun wijk of op hun werk en in wat ze beleven in dit gecorrumpeerde anti-burgersysteem met haar knotsgekke bureaucratie met kleine regeltjes. De nieuwe communicatieve analfabeet is een feit en boos omdat deze geen toegang heeft tot deze wereld. Deze groep roept alleen nog maar Schande! en Harder straffen. Zij zijn ziende blind voor het feit dat ze aangevoerd worden door onzichtbare marketeers en spindoctors.

  Politici lijken geen contact te willen met mensen (zelfs jongerenorganisaties niet). Ze doen alsof mensen Aliens zijn uit een andere wereld. Ze tollen rond in hun eigen groepje(s). Wij, zijn mensen uit een andere wereld. We spreken elkaars taal niet. Maar politici en multi-nationals weet: Alles is vergankelijk, ook de democratie en ook u.

Reacties niet toegestaan