Gaat het toch nog fout in Irak?

Zorgelijke berichten in The New York Times van vandaag. Dat het in Irak beter ging, was zo langzamerhand een geaccepteerde waarheid aan het worden. Barack Obama zei meer wakker te liggen van Afghanistan dan Irak.
Maar nu zijn er aanwijzingen dat de opstandelingen weer terugkomen in steden en gebieden die tot voor kort als 'rustig' golden.
Als dat waar is - de zaak is nog verre van duidelijk - bedreigt dat ook de terugtrekplannen van de nieuwe president. Want een Irak waar het onder zijn leiding weer slechter gaat, is het laatste dat Obama kan gebruiken.
 

Bron(nen):   The New York Times