Moslimterrorisme verplaatst zich naar Zuid-Azië

De dreiging van moslimterrorisme verplaatst zich van het Midden-Oosten naar Zuid-Azië. Uit een nieuwe ‘terreurkaart’ van Aon Risk Services blijkt dat het aantal aanslagen in bijvoorbeeld Irak en Saudi-Arabië afneemt, terwijl de terreur in Afghanistan, India en Pakistan toeneemt.
"Pakistan staat met 531 aanslagen op eenzame hoogte in het landenklassement," meldt NRC Handelsblad op basis van de Aon-gegevens. "Maar Irak geeft met 350 aanslagen te kennen dat de term ‘vermindering van het geweld’ heel relatief kan zijn."
Uit het overzicht blijkt dat zestig procent van de aanslagen in 2008 afkomstig was van islamitische organisaties. Linkse terreurbewegingen zijn weer in opkomst, bijvoorbeeld in Peru en India, maar zijn vooralsnog verantwoordelijk voor ‘slechts’ tien procent van het geweld. De overige dertig procent van de aanslag was het werk van afscheidingsbewegingen als de PKK, de ETA en de Tamil Tijgers.

Bron(nen):   NRC Handelsblad