Majesteit: geef ons paleis terug

Voor honderd miljoen gemeenschapsgeld is het Paleis op de Dam gerestaureerd. En toch mogen Amsterdammers er niet naar binnen. Het Paleis is immers niet van Amsterdam, maar van de Oranjes.
Alleen zijn de Oranjes er nauwelijks.Toen Lodwijk Napoleon  was weggejaagd werd veel van het Franse bewind ongedaan gemaakt, maar niet de diefstal van het Amsterdamse stadhuis.
Politeke partijen in Amsterdam vinden nu breed dat dat verzuim alsnog goed moet worden gemaakt. Het stadsdeel Centrum meent dat Amsterdammers 'hun' paleis weer terug moeten krijgen. Het paleis op de Dam moet gebruikt kunnen worden als stadhuis, als cultureel centrum of als museum.
De drie collegepartijen PvdA, GroenLinks en VVD in het stadsdeel Centrum eisen dat het paleis op de Dam 'een meer publieke functie krijgt'. De partijen wijzen er op dat het monumentale pand door architect Jacob van Campen juist bedoeld was als stadhuis. Het heeft daartoe ook al honderdvijftig jaar dienst gedaan.
Vorige week eisten de drie fracties nog dat alle adviezen en stukken rondom de reiniging van de gevels openbaar worden.

Bron(nen):   Het Parool