Banen scheppen? Of opscheppen?

Wat in Nederland vrij gangbaar is – een politicus zegt dat hij banen schept – begint ook in de VS tot de staande praktijk te behoren. Barack Obama komt steeds vaker op de proppen met de frase dat hij banen 'saved or created.’
Gisteren nog beweerde de president dat de stimuleringsplannen van de overheid tot op heden 150.000 banen hadden geschapen. En dat hij verwachtte dat dit aantal met alle plannen die deze zomer nog komen gaan, zal oplopen tot 600.000 nieuwe banen. En in de verdere toekomst? Dan hebben we het volgens Obama over drie of vier miljoen nieuwe banen.
Mooie ronde getallen trouwens.
William McGurn noemt dit in The Wall Street Journal allemaal fictie. Nieuwe banen zijn te tellen, dat is waar. Maar wie kan claimen dat ze aan hem te danken zijn? Zoiets is onmogelijk. En van zogenaamde  ‘behouden gebleven' banen is helemaal nooit te zeggen wiens verdienste dat is.
We hebben hier te maken met ordinaire spin en zoals al vaker betoogd op deze plaats: als het om spin en pr gaat, is Obama omgeven door de allerbeste medewerkers. 
Nieuwe banen zijn doorgaans het gevolg van economische dynamiek en het is de overheid maar zelden gegeven deze dynamiek te creeren. In dat verband lijkt het de WSJ zinnig om nog eens stil te staan bij Milton Friedman die ooit zei: “The government, after all, can create jobs by hiring people to dig holes and fill them in.”

Bron(nen):   The Wall Street Journal