Rusland werkt aan beter imago

Het Kremlin heeft een bijzonder zware commissie ingesteld die het Russische imago in de wereld moet verbeteren. De bedoeling is dat het effect hiervan al in augustus merkbaar is, een jaar nadat de oorlog tegen Georgië plaatsvond.
Sergei Naryshkin, chefstaf van president Medvedev, is de leider van dit nieuwe adviesorgaan. Ook de minister van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van het gezelschap.
Russische leiders vinden dat het Kremlin tot op heden te vaak wordt afgeschilderd als een expansionistisch en oud-communistisch bewind. “Er wordt van alles gespeculeerd en geïnsinueerd,” zegt Anatoly Kucherena, zelf werkzaam bij een Russische denktank die tot taak heeft om de Verenigde Staten en de Europese democratieën zwart te maken.
Of het gaat lukken? Een enkeling is sceptisch over de mogelijkheden van een logge bureaucratie om zoiets al een slecht imago snel te kunnen veranderen.
Intussen heeft Medvedev al te kennen gegeven dat er nieuwe wetgeving komt om de mensenrechten in zijn land beter te waarborgen. Verder bestaat sinds 2006 een speciaal Engelstalig tv-kanaal, Russia Today, dat trouw bericht wat het Kremlin van allerlei zaken vindt. Ook wordt inmiddels gebruik gemaakt van een vermaarde Amerikaanse pr-firma die hand- en spandiensten verricht bij contacten met buitenlandse media.
Als niet om de haverklap demonstranten in elkaar worden geslagen. En als Moskou niet steeds de gaskraan van de Oekraïne dichtdraait bij meningsverschillen. Dan achten deskundigen het wel degelijk denkbaar dat de buitenwereld – met behulp van de beste pr-bedrijven – een beetje anders over Rusland gaat denken.

Bron(nen):   The Wall Street Journal