Hoe Ahmadinejad een machtsbasis creëerde

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft zich nauwelijks laten zien sinds de omstreden verkiezingen in Iran, maar  de manier waarop zijn regime de straatprotesten tegen de verkiezingsuitslag de kop  indrukt, laat zien dat hij zich heeft verzekerd van een stevige machtsbasis.
Waarnemers menen dat Ahmadinejad afgelopen jaren wel 10.000 medestanders heeft benoemd op cruciale posten in de Iraanse overheidsbureaucratie, zo meldt The New York Times. Zodoende beschikt de Iraanse president over een sterk netwerk van vertrouwelingen in de ministeries, het leger, de veiligheidsdiensten en de staatsmedia. Na zijn verkiezing in 2005 nam Ahmadinejad een hele coterie van vertrouwelingen mee die net als hij conservatief, gelovig en populistisch waren, en die misprijzend dachten over de revolutionairen van het eerste uur. Onder hen waren veel middelhoge officieren van de Revolutionaire Garde.
De medestanders hebben nu een stevig greep op de ministeries van binnenlandse zaken, van informatie en van justitie. Ook de hoogste commandant van de volksmilitie – de Basij – en het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad zijn trouwe volgelingen van Ahmadinejad. Alle dertig gouverneurs zijn afgelopen jaren eveneens vervangen. Op het ministerie van binnenlandse zaken hebben zelfs lagere ambtenaren plaats moeten maken voor vertrouwelingen van de president. Het is volgens waarnemers dan ook geen toeval dat dit ministerie al na het tellen van vijf procent van de uitgebrachte stemmen bekendmaakte dat Ahmadinejad de verkiezingen had gewonnen.

Bron(nen):   The New York Times