Nieuwe wending in Iran

De belangrijkste groep religieuze leiders van Iran heeft de zijde van de oppositie gekozen. De Verenging van Onderzoekers en Leraren van Qum, heeft gezegd dat de verkiezingen over moeten. 
De Vereniging, opgericht door ayatollah Khomeini, schaart zich daarmee aan de zijde van de oppositie. Het belangrijkste aan die uitspraak is niet zozeer de inhoud, maar wel het feit dat het aantoont dat er iets beslissends is gebeurd met het gezag van de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei. Die had gezegd dat het laatste woord over de verkiezzingen was gesproken. 
Nu spreekt de Verenging van Onderzoekers en Leraren van Qum dat laatste woord openlijk tegen. Bovendien maakt deze uitspraak het voor de regering onmogelijk vol te blijven houden dat de oppositie was toe te schrijven aan een complot van Engelsen en Amerikanen. "Dit is de grootste scheur in het regime sinds dertig jaar," zegt Abas Milani, directeur van de Iranian Studies Program van de Stanford Universiteit.

Bron(nen):   The New York Times