Onbeschofte Trump maakt chaos van debat

President Trump was zelfs voor zijn doen zeer agressief in het eerste debat tussen hem en de democratische kandidaat Joe Biden. Er waren spelregels afgesproken, maar Trump was er vooral op uit het debat te ontregelen.

Overigens kwam Joe Biden niet erg uit de verf. Het lukte hem maar een paar keer zijn eigen plannen te verdedigen en hij bleef hoofdzakelijk steken in het bashen van Trump. Biden bleef zeker overeind in het geweld, maar maakte niet erg duidelijk wat er de komende 4 jaar gaat gebeuren.

De eerste commentatoren in de VS denken dat Trump zichzelf een slechte dienst heeft bewezen, door anderhalf uur te bewijzen dat hij onbeschoft is en vrij permanent liegt. "Het was anderhalf uur Trump Greatest Hits. Hij herhaalde alle leugens en complotten die hij al 4 jaar verkondigt. Dit heeft niemand buiten zijn aanhang overtuigd."

"Het meest chaotische debat ooit", zegt CNN. "Het was zelfs geen debat. Het was een schande. En vooral door Trump." 'A shit show', klinkt het op de zender. Ook ABC heeft het over "het ergste presidentiële debat ooit."

Er wordt in de VS ook getwijfeld of de twee debatten die nog zouden komen nog wel zullen plaatsvinden, nu Trump zich niet blijkt te houden aan de overeengekomen regels