Ayatollah van vader op zoon

Op de foto niet zomaar een van de vele mullahs, maar de zoon van de hoogste leider. Een schaarse foto, zoals ook foto's van de zonen van Kim Jung Il uit Noord Korea schaars zijn. De vergelijking gaat ook verder op: het lijkt er op dat Mojtaba Khamenei wordt klaargestoomd voor de troonsopvolging. 
De zoon van opperste geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei heeft de leiding overgenomen van de militie die de oppositie moet neerslaan en is daarmee in een centrale machtspositie beland. Aan de machstpositie van zijn zoon  heeft de Ayatollah zeker bijgedragen. Die machtspositie van Mojtaba Khamenei is mede oorzaak van de onrust onder meer gematigde geestelijken, die dachten dat de macht door Allah werd geinspireerd en niet door Khamenei.
Volgens The Guardian was het ook Mojtaba Khamenei die er voor gezorgd heeft dat de verkiezingen werden gewonnen door Ahmadinejad, die in ruil de positie van de zoon van de opperste hoeder van de Islam verder zal versterken. Majtaba wordt kennelijk klaargestoomd voor de macht, draagt ook alvast kerkelijke gewaden, zonder dat hij een theologische opleiding of status heeft. Een god-geinspireerde machtsstrijd dus.

Bron(nen):   Christian Science Monitor  The Guardian