België werkt aan tuchtspraak voor rechters

Misschien ook een idee voor de Nederlandse minister van justitie Ernst Hirsch Ballin.
Zijn Belgische collega Stefaan De Clerk wil een apart tuchtrechtbank oprichten voor rechters, officieren van justitie, advocaten en notarissen. Het voorstel dat naar buiten komt via de financieel-economische krant De Tijd, lijkt een reactie op een aantal recente schandalen rond Belgische rechters. Zowel in de zaak-De Tandt (een belangrijke rechter naar wie een onderzoek is ingesteld wegens vermeende corruptie) en ‘Fortisgate’ zijn er verdenkingen tegen zowel rechters als advocaten.
"De Clercks controversiële voorstel geniet nog niet de steun van alle regeringsleden. Sommigen zijn niet happig om de procedure zo ingrijpend te hervormen," aldus De Tijd.
Ook in Nederland is recent kritiek geuit op het gebrek aan tuchtmaatregelen tegen falende rechters en officieren van justitie die wettelijke regels aan hun laars lappen. Zie bijvoorbeeld ‘Officieren van justitie ‘beloond’ voor fouten’ in Vrij Nederland (tweede link). En ook het bericht over de ‘corrupte’ rechter Westenberg die onlangs met vervroegd pensioen ging (zie derde link).

Bron(nen):   De Tijd  Vrij Nederland  Welingelichte Kringen