"Raul Castro is nog erger dan zijn broer" (Update)

Cuba heeft sinds 2006 een nieuwe Castro als voorman, maar de repressie op het communistische eiland is niet minder geworden. Integendeel. Onder Raul Castro is meer gebruik gemaakt van de ‘Orwelliaanse’ wet die het mogelijk maakt mensen vast te zetten omdat ze mogelijk de wet willen gaan overtreden.
De Amerikaanse organisatie voor de mensenrechten, Human Rights Watch, schetst in een nieuwe rapport New Castro Same Cuba een somber beeld van Cuba als een land waar vrijwel niets mag. Een bijna-dystopie, het tegendeel van een utopie, zo signaleert The Guardian.
Het rapport brengt de gevallen in kaart van veertig mensen die zijn vastgezet wegens ‘gevaarlijkheid’ – een ruim begrip waarmee wordt gedoeld op anti-socialistisch gedrag, zoals het uitdelen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het werkelijke aantal gevangenen ligt waarschijnlijk hoger. Het rapport is tot stand gekomen op basis van de bevindingen van medewerkers die Cuba afgelopen zomer illegaal bezochten.
Het rapport bekritiseert ook het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba, omdat dat de Cubaanse autoriteiten een gemakkelijk excuus biedt om dissidenten vast te zetten. Tegelijkertijd hekelt het rapport Latijns-Amerikaanse regeringen van diverse politieke pluimage. Die zijn veel te bang de schendingen van de mensenrechten in Cuba te bekritiseren.
Update: De reactie van Havana is binnen: het rapport is ‘pure science fiction’. (zie tweede link)

Bron(nen):   The Guardian  El Pais