Iran: Khamenei ondergraaft eigen positie

Met zijn koppigheid ondergraaft de hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, zijn eigen positie. Khamenei staat al lang niet meer boven de partijen. Daarmeer roept hij felle kritiek op zijn functioneren over zich af.
The Economist publiceert een uitvoerige analyse van de onrust in Iran, waarin het weekblad stelt dat Khamenei zich niet langer kan permitteren geen enkele concessie te doen aan de oppositie. In de geschiedschrijving zou een manifest dat deze week is gepubliceerd, wel eens cruciaal kunnen blijken.
Het manifest is afkomstig van vijf prominente, liberale intellectuelen die aandringen op het aftreden van president Ahmadinejad maar ook op het beperken van de invloed van Khamenei. De vijf zien ook de noodzaak de achterban van de 'groene' oppositiebeweging - hoofdzakelijk de stedelijk middenklasse - te verbreden. De vijf willen hervormingen, maar stellen de grondwet niet ter discussie.
Daarmee hebben ze ook een matigende invloed op de oppositiebeweging, die bij de laatste demonstraties in geweld leek te vervallen. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de oppositie onder wie ook presidentskandidaat Mir Hosein Mousavi, beseft dat ze alleen vooruitgang kan boeken als ze ook gematigde krachten aanspreekt.
'Intussen glijdt de mantel langzaam van de schouders van Khamenei. Het zal bijzondere vaardigheden van hem vragen, wil hij voorkomen dat die mantel op de grond valt."
The Economist signaleerde vorige week al dat het Iraanse regime steeds wanhopiger lijkt te worden (tweede link).
De geestelijke leider heeft zijn positie volgens de oppositie ook gebruikt om zichzelf op een ongekende manier te verrijken (derde link).

Bron(nen):   The Economist  Welingelichte Kringen  Welingelichte Kringen