Friedman: "Zoek het zelf maar uit"

Het lijkt er waarachtig op dat de beroemde Amerikaanse columnist Thomas Friedman zich tot het isolationisme heeft bekeerd. Hij beweert zelf van niet, maar wie zijn jongste pennevrucht in de kolommen van The New York Times leest, kan moeilijk tot een andere conclusie komen.

Friedman vindt de oorlog tegen het terrorisme eigenlijk goeddeels zonde van tijd, geld en moeite. Hij pleit ervoor de islamitische landen, waar de meeste terreur vandaan komt en ook plaatsvindt, hun eigen boontjes te laten doppen. De Verenigde Staten moeten zich terugtrekken uit Afghanistan, Israel en Palestina aan hun lot overlaten en ‘100 miljard dollar op het defensiebudget bezuinigen om ons onafhankelijk te maken van buitenlandse olie.’

In plaats daarvan moeten de VS zich volgens Friedman concentreren op het bieden van een tegenwicht aan China en daarbij een voorbeeld nemen aan Taiwan. Dat land, niet meer dan ‘een kale rots’ in de Chinese Zee, met 23 miljoen inwoners, heeft zich ondanks zijn gebrek aan grondstoffen, louter dankzij ijver en vlijt, weten op te werken in de vaart der volkeren. De Verenigde Staten moeten investeren in de kenniseconomie om de slag met China aan te kunnen en als het even kan te winnen, net zoals dat met de Sovjet-Unie is gelukt.

En als de terroristen toch aan de poort blijven rammelen, moeten de Amerikanen maar een hoge muur bouwen om zich achter te verschansen.

Bron(nen):   The New York Times