Wordt China arrogant?

Bovenstaande vraagt persbureau Reuters zich vandaag af in een analyse. Toen China bijna op eigen houtje een overeenkomst blokkeerde op de klimaattop in Kopenhagen vorige maand, zou een 'Westese politieke leider' gezegd hebben dat hij 'dit soort gewichtig gedrag van China nog niet verwachtte voor de komende tien tot vijftien jaar'.
Sommige diplomaten zeggen ronduit dat China buitengewoon arrogant geworden is. Ook volgens Manu Bhaskaran, van de strategische denktank Centennial Asia Advisers uit Singapore, is er een 'fundamentele omslag gaande in de manier waarop China zich tegenover het buitenland opstelt.'
Wanneer deze fundamentele omslag in het Chinese zelfvertrouwen begonnen is, daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Sommige Chinakenners zien het begin ervan bij de Olympische Spelen van 2008. Anderen denken dat de economische crisis de belangrijkste trigger is geweest. De hele Westerse wereld zat maandenlang in recessie, terwijl China er bijna zonder schrammetje duidelijk sterker uit is gekomen. De Chinese staat heeft alle touwtjes sinds de wereldwijde crisis alleen maar steviger in handen genomen.
Volgens Bhaskaran heeft het niet eens zozeer te maken met factoren die binnen China spelen. 'We zien hier een complete verschuiving van de machtsbalans in de wereld.' China ziet gewoon wat er in de wereld gebeurt: de VS zijn economisch en militair overbelast geraakt, Japan is in onomkeerbare neergang en Europa is te verdeeld om gezamelijk op te treden. Alle reden om arrogant van te worden dus.
Er is geen twijfel dat China de komende jaren de grootste economie ter wereld zal worden. Alleen lijkt het niet bereid een leidende rol op zich te nemen die bij die positie hoort. China zal niet bereid zijn consessies te doen of mee te werken in internationale verdragen als dat de eigen economische groei zal afremmen.

Bron(nen):   Reuters