‘Balkenende hinderde werk inlichtingendiensten’

Premier Balkenende heeft in de aanloop van het Irak-oorlog het het werk van de de Nederlandse inlichtingendiensten ernstig gehinderd.
Die conclusie trekt hoogleraar en inlichtingenexpert Bob de Graaff in NRC Handeslblad op grond van het rapport van de commissie-Davids.
„De premier is zelf inlichtingenanalist gaan spelen”, zegt De Graaff. „Dat is een doodzonde bij inlichtingenwerk.” Uit het rapport van de commissie-Davids blijkt dat de Britten en de Amerikanen rechtstreeks, zonder tussenkomst van de AIVD of de MIVD, geheime inlichtingen over Iraakse massavernietigingswapens doorspeelden aan een hoge ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken. 
Bij de Nederlandse diensten ontstond daarover grote irritatie. „Wij vonden dat ongehoord”, zei het toenmalige plaatsvervangend hoofd van de AIVD, Theo Bot, tegen de commissie-Davids. Bronnen rond de AIVD en de MIVD noemen de handelwijze van Algemene Zaken gevaarlijk. Volgens deze bronnen was er een groot risico dat de Nederlandse politiek op ongewenste wijze beïnvloed zo worden. De MIVD stelde naderhand vast dat de rapporten die Balkenend van de Britten ontvangen had, een stuk gekleurder waren dan de informatie die de dienst zelf van de Britten had gekregen.
De commissie-Davids stelde vast dat het kabinet zich voornamelijk heeft gebaseerd op Britse en Amerikaanse informatie. Nuanceringen en waarschuwingen van de eigen diensten werden genegeerd. Hoogleraar De Graaff heeft er geen goed woord voorover. „Je vraagt je af waarom we in dit land nog een Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben.”
Wordt vervolgd.

Bron(nen):   NRC Handelsblad