Nog meer fraude rond IPCC

En alweer blijkt er iets niet te kloppen in voorspelling van de onderbouwing van de fatale opwarming van de aarde. De East Anglia universiteit in Engeland lag al eerder onder vuur, omdat uit gehackte mails bleek dat de wetenschap daar moest wijken voor het goede doel. Cijfers die niet bevielen werden achter gehouden.Daar komt nu nog iets bij: mogelijk zijn er ook data echt vervalst.
Tot een paar jaar geleden werd gedacht dat de opwarming deels kon worden verklaard door het urban heat island-effect.  In de buurt van steden is het warmer en de meetstations nemen die stedelijke opwarming mee. Maar na een gezaghebbend en grootschalig onderzoek was met die mogelijkheid afgerekend. Dat onderzoek werd gehouden door professor Jones (van de gehackte mailtjes) en professor Wei-Chyung Wang. Ze hadden metingen gedaan in de buurt van steden en op het platte land van China en uit die metingen bleek dat het urban heat island-effect niet bestond.
Maar nu willen ze niet vrijgeven waar  ze hebben gemeten. Zodat ook de vraag rijst of  ze hebben gemeten.
Misschien kunnen Cramer en Diederik dat ook even uitzoeken voor we de gloeilamp definitief afschaffen.

Bron(nen):   The Independent