Noord-Korea mogelijk open voor Chinees kapitalisme

Het lijkt erop dat Noord-Korea zijn zelfopgelegde isolement niet langer kan volhouden. De afwezigheid van een werkende economie, hongernood en internationale sancties, hebben het land in uitzichtloze situatie gebracht. Eindelijk lijkt de Grote Roerganger Kim Jung Il dat ook in te zien. 
Geheel tegen zijn isolationistische principes in is de Leider nu van plan op korte termijn naar China te reizen. China is een van de weinige landen dat noemenswaardige diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea onderhoud. Volgens de Zuid-Koreaanse regering zal Kim binnenkort afreizen naar de grote communististische broer. Deze reis kan een nieuwe stimulans betekenen voor hervatting van het zogenaamde zeslandenoverleg, dat als voornaamste doel heeft Noord-Korea te overtuigen te stoppen met zijn kernwapenprogramma.
De Noord-Koreaamse economie zit zo diep in het slop dat Kim op zoek moet naar Chinese steun en investeringen. Hiervoor heeft hij onlangs al opdracht gegeven voor de oprichting van een Ontwikkelings Staatsbank. Hoge vertegenwoordigers van deze bank zeiden dat Noord-Korea de bouw van buitenlandse fabrieken zal toestaan. Hiermee worden vooral Chinese fabrieken bedoeld. Noord Korea kan, ironisch genoeg, gaan functioneren als lagelonenland voor de Chinezen, daar de voorraad goedkope arbeiders in China op dreigt te raken.
Kim Jung Il heeft de afgelopen jaren zijn volk zorgvuldig afgesloten voor 'het giftige kapitalisme', dit is dan ook een interessante ontwikkeling die internationaal met grote belangstelling gevolgd wordt.

Bron(nen):   The Washington Post