De Sarkozettes, bis

Eerder dan we konden bevroeden, moeten we hier opnieuw stilstaan bij de Sarkozettes. Dachten we gisteren het onderwerp vooralsnog afdoende te hebben gecoverd (2de link), blijken er toch weer nieuwe ontwikkelingen die in het licht der internationale betrekkingen vermelding verdienen.
Nog maar een week geleden sijpelde het nieuws uit het Elysée hoe president Sarkozy de dienstauto met chauffeur plus 3 bodyguards afpakte van zijn voormalige vertrouwelinge Rachida Dati (derde link). Reden: ze zou de roddel hebben verspreid dat mevrouw Sarkozy haar man ontrouw is.
Dati was al enigszins uit de gratie van de president maar maakte nu wel een hele diepe tuimeling. Zonder gunsten en privilegers is het alledaagse leven in de Franse republiek (Liberté, Egalité, Fraternité) op een angstaanjagende manier heel erg normaal, dus actie was geboden.
Dati kiest hier voor de glasharde ontkenning. Nooit heeft ze iets lelijks over Sarkozy/Bruni gezegd en ze gaat nu als het ware naast het echtpaar staan. Geroddel over die 2 is 'absolument inadmissibles et scandaleux.' We leven toch zeker in een rechtsstaat, gaat de voormalige minister van Justitie verder, of niet soms?
Of Dati nu weer in de gratie komt, is nog onbekend.
Wel doet dit triviale gedoe afbreuk aan de statuur van de president. In tegenstelling tot zijn voorgangers maakte hij zijn privéleven onderdeel van de politiek en dat was nieuw. Het kwam meermalen ook goed uit als het hem lukte met Carla Bruni de massa te betoveren. Keerzijde is dat privékwesties nu ook heel belangrijk worden (gemaakt) als Sarkozy er helemaal niet op zit te wachten. 
Moraal: wie met tradities breekt, komt soms voor rare verrassingen te staan.  

Bron(nen):   Libération  Welingelichte Kringen  Dienstauto