Het misplaatste imperialisme van Sarah Palin

Sarah Palin heeft zichzelf sinds enige tijd naar voren geschoven als voorvrouw van de Tea Party Patriots. Twee maanden geleden hield deze nieuwe stroming in de Amerikaanse politiek, die nog druk bezig is zijn eigen ideeën vorm te geven, zijn eerste Nationale Conventie in Nashville, Tennessee, een van de steden in het hart van conservatief Amerika. 
Op die conventie, en later talloze malen op elk medium dat haar maar wilde hebben, noemde Palin president Obama een watje, die thee drinkt met totalitaire regimes, persoonlijke brieven aan dictators schrijft en zich verontschuldigt voor Amerika's rol in de wereld. Volgens Palin heeft Amerika juist de rol van politieagent te spelen. 'Ons leger is een macht die goed is voor de wereld, daar is geen excuses voor nodig.'
Met deze spierballentaal staat Palin, als zelfbenoemd leider van een beweging die gekant is tegen elke vorm van centraal leiderschap, juist voor alles wat de patriotten van de Boston Tea Party in 1773 juist niet waren, schrijft de internetkrant Slate vandaag. 
Toen Amerikaanse patriotten in de haven van Boston, met de beroemde leus 'no taxation without representation', pakken thee uit een Engels schip gooiden omdat ze het zat waren dat ze wél belasting moesten betalen aan de Engelse staat, maar niets te zeggen hadden in de volksvertegenwoordiging, waren het juist de Britse overheersers die dreigden met geweld, oorlog en spierballentaal. Het was een vreedzame, enigszins ludieke actie (de demonstranten waren verkleed als indianen) maar de Britten, net als Palin vandaag, zagen vreedzame actie als gevaarlijk. In plaats van op een redelijk verzoek in te gaan, legde de Britten een militair bewind op aan Boston.
De verzoenende taal van Obama op het wereldtoneel wordt wel in verband gebracht met Founding Father Thomas Jefferson. Wat deze Tea Party Patriots ook denken dat de Ware Amerikaanse Waarden zijn, die van Sarah Palin zijn het waarschijnlijk niet. Of de naam moet wel heel erg verkeerd gekozen zijn.

Bron(nen):   Slate