Brown is de aansluiting kwijt

Tijdens onze dagelijkse rondgang door de media aan de overzijde van Het Kanaal zien we wat we al vermoedden: Gordon Brown wist zich niet te herstellen van zijn flater waarbij hij een trouwe Labour-kiezer achter haar rug schoffeerde (met open microfoon).
In theorie waren zijn kansen groot om gisteren het verschil te maken tijdens het laatste tv-debat dat over de economie moest gaan. Daar stond de premier van een van de grootste landen ter wereld tegenover 2 kereltjes die nog nooit hebben geregeerd, laat staan dat ze zoals Brown ook nog jarenlang minister van Financiën zijn geweest.
En hij probeerde het ook, deels met de oude socialistisch trucs om anderen voor 'niet fair en immoreel' uit te maken, maar het baatte niet. Teveel straalde Brown uit dat hij in zekere zin toch een loser is (hij verwierf het premierschap niet omdat hij ooit de verkiezingen won, maar omdat Tony Blair halverwege de fakkel doorgaf aan zijn partijgenoot) en wat natuurlijk ook niet hielp is dat hij dan wel jarenlang minister van Financiën was geweest, maar dat 's lands financiën er... ronduit beroerd voor staan. 
Zowel Nick Clegg als David Cameron hakten er flink op in en de exit-polls spraken duidelijke taal: Brown is nu echt achterop geraakt.

Bron(nen):   The Times