VVD+CDA+PVV=76.

Maurice de Hond: "Tussen 20 februari en eind april is het Nederlandse politieke landschap ingrijpend veranderd. De val van het kabinet, het aftreden van Bos en de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke commissies hebben gezorgd voor forse verschuivingen in politieke voorkeur. In de tabel hieronder is goed te zien welke grote verschuivingen in die periode onder de kiezers hebben plaatsgevonden. PvdA is gestegen van 15 naar 33 zetels en de VVD van 22 naar 32. PVV en D66 zijn in die periode 8 zetels kwijtgeraakt, Groen Links 4, SP 3 en Partij voor de Dieren 2. In februari had geen enkele regeringscoalitie van 3 partijen de meerderheid, nu is dat het geval met 4 combinaties: PvdA+CDA+VVD=92,  PvdA+VVD+PVV= 83, PvdA+VVD+D66=77 en VVD+CDA+PVV=76."

Bron(nen):   De Joop