Geheime Amerikaanse codeberichten bezorgd op Raamgracht (VN)

De Commissie Davids, die vorig jaar onderzoek deed naar de besluitvorming rond de politieke steun van Nederland aan de invasie van Irak, heeft half werk geleverd. Als zij net als Vrij Nederland een beroep had gedaan op de Freedom of Information Act (vergelijkbaar met onze Wet Openbaarheid van Bestuur) had zij inzage gekregen in geheime codeberichten, de communicatie tussen de Amerikaanse ambassade in Den Haag en het State Department. 
Een dik jaar na het verzoek plofte een envelop van het State Department met zestien documenten in de brievenbus van VN. Deze documenten werden geheel of gedeeltelijk vrijgegeven (in sommige codeberichten zijn slechts enkele zinnen ‘gewit’, in andere hele alinea’s). Over een codebericht moet nog met een ander ministerie onderhandeld worden. De openbaarmaking van vier documenten werd geweigerd omdat het informatie bevatte die de Nederlandse overheid ‘in vertrouwen’ aan de Amerikaanse regering had gegeven. 
Het codebericht dat niet is vrijgegeven kan meerdere thema’s hebben bevat. Denk aan aan het telefoongesprek van Bush met Balkenende, het besluit van de ministerraad om Patriot-raketten aan Turkije ter beschikking te stellen, en de zogenaamde ‘brief van Acht’, bondgenoten die in een open brief opriepen tot steun aan de VS, waarbij Nederland zich afzijdig hield.
Van de Nederlandse 'consensus society' verwachtten de Amerikanen geen politieke slagvaardigheid, blijkt uit de berichten in VN. Goed gezien. Voor nog meer smakelijke details, zie de link.

Bron(nen):   Vrij Nederland