Tjeenk Willink: Rutte niet uit de problemen in formatie

 Informateur Herman Tjeenk Willink haalt in een schriftelijke verklaring uit naar media. Na zijn persconferentie verschenen er artikelen waarin staat dat ’Rutte geen belemmering vormt voor de formatie’. De informateur benadrukt dat hij niet gezegd heeft en dat hij die conclusie dan ook niet ’tot de zijne kan rekenen’.

„In enkele artikelen in de media wordt hieruit de conclusie getrokken: Rutte geen belemmering voor formatie”, schrijft Tjeenk Willink. „Die conclusie kan de informateur niet tot de zijne rekenen zolang het tweede deel van zijn opdracht niet is uitgevoerd”. Het tweede deel van die opdracht is volgens de informateur het onderzoeken „of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”.

Het eerste deel van de formatieopdracht is volgens Tjeenk Willink het onderzoeken van „de wijze waarop een kabinet kan worden gevormd”. Dat is niet los te zien van de wens om de bestuursstijl te veranderen, aldus de informateur. De verklaring werd vrijdagochtend gepubliceerd op het moment dat de informateur in gesprek was met GroenLinks-leider Jesse Klaver.