Tjeenk Willink: “Eerst herstelbeleid, dan nieuw kabinet”

Informateur Tjeenk Willink adviseert de Kamer om kortetermijnoplossingen voor de coronacrisis te verzorgen en dan pas aan de vorming van een kabinet te beginnen. De formatie kan dus inhoudelijk van start.

'De weg uit de corona-crisis heeft prioriteit. Er kan met het herstel- en transitiebeleid niet worden gewacht tot er een nieuw kabinet is. Daarom raadt de informateur aan om een opvolger te benoemen die de lijnen van het herstel- en transitiebeleid uit zet. Daarna moet worden gewerkt aan een regeerakkoord op hoofdlijnen. Pas daarna gaat het om wie-met-wie.

Wat de 'nieuwe cultuur' betreft stelt Tjeenk Willink vast dat niet alleen de regering kan en moet veranderen, maar dat ook de Kamer dat zal moeten doen. Minder op zoek naar schuldigen en daders, meer naar oplossingen van problemen.

Tjeenk Willink heeft vastgesteld dat de meeste partijen samenwerking met Rutte niet uitsluiten. Slechts, SP, PVV en Bij1 sluiten samenwerking met Rutte uit.