Nederland is een bananenrepubliek

De kritiek op het concept-regeerakkoord met de titel 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' zwelt hoe langer hoe meer aan. 'Een onthutsend document', noemt De Groene Amsterdammer het. Het opinieweekblad vindt het rijp en groen, groot en klein, concreet en abstract, dwingend en boterzacht, links en rechts, groen en bruin. Maar kan er geen touw aan vast knopen.
'Als je vriendelijk bent', schrijft De Groene, 'noem je dit de broekzak van een gek; een verzameling voornemens en vrome wensen die bij toeval in een kaft terecht zijn gekomen en niets met de titel te maken hebben. Maar als je onvriendelijk bent noem je het anders.' Volgens De Groene moest de verlaging van de vennootschapsbelasting Wientjes paaien. 'Vrijstelling van het rookverbod voor kleine cafés moest de getatoeëerde klasse paaien. Zwijgen over de hypotheekrenteaftrek moest de huizenbezitter paaien. Twaalfduizend extra verpleegkundigen (waar komen die vandaan als arbeidsmigratie wordt afgeknepen?) moest de ouderen paaien. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 moest de 55-plusser paaien. De maximumsnelheid naar 130 moest de automobilist paaien. Niet vrijgeven van de zondagsopenstelling moest de SGP paaien. Geen ontpoldering van de Hedwigepolder moest CDA'er Koppejan paaien.' Nederland, constateert De Groene, is een bananenrepubliek.

Bron(nen):   De Groene Amsterdammer