Immigratie, zo doen we dat in Engeland

Ontkennen, de waarheid niet onder ogen willen zien, is een bekende reflex als iemand oog in oog staat met onaangename feiten. Op korte termijn werkt zoiets goed, op langere termijn draait dergelijk gedrag dikwijls uit op een ramp.
Alasdair Palmer gebruikt dit beeld in The Daily Telegraph om uit te leggen hoe de Britse overheid met immigratie omgaat. Labour had daar totaal geen greep op. Immigranten stroomden toe en politici maakten hun kiezers wijs dat er zo veel nieuwe energie en dynamiek naar Engeland kwam. Inmiddels telt de nieuwe regering (Conservatieven en Liberalen) ook al bewindslieden die zich in dergelijke termen uitlaten.
Palmer beroept zich op cijfers die zouden aantonen dat er nauwelijks economische voordelen aan immigratie zijn verbonden. Maar laten we eens naar de sociale gevolgen kijken, zegt hij.
Een overheidsrapport meldt dat er de komende 10 jaar als gevolg van immigratie 1 miljoen extra plekken op scholen moeten komen. Een van de redenen zijn de grote gezinnnen van veel immigranten. Kosten: circa 100 miljard pond.
100 miljard pond is erg veel geld (het begrotingstekort van Groot-Brittannië bedroeg vorig jaar 155 miljard) en de vraag is: waar gaat de regering zoveel geld vandaan halen? In hoeverre worden de nodige voorbereidingen getroffen op deze nieuwe uitdaging? Want als immigrantenkinderen in de toekomst van betekenis voor Engeland kunnen zijn, dan is goed onderwijs een eerste voorwaarde. 
Antwoord: er wordt in dit opzicht zo goed als niet voorbereid. Noem het ontkenning.

Bron(nen):   The Daily Telegraph